Om Bron

 

En kraftsamling för digital förnyelse

 

Vårt mål är att skapa en plats där människor vill leva. Där företag satsar och där vi tillsammans arbetar för att stärka vårt gemensamma intresse för utveckling i ett digitalt samhälle. Vi drivs av möjligheten att påverka och verka för företag och organisationer inom Västernorrland och Good Tech Region. Vi sätter tillväxt och utveckling i fokus som i sin tur bidrar till ett enklare och bättre liv för människor.

 


 

Från Sundsvall 42 till nutid

Bron är ett nätverk och kluster som bygger på en lång historia och en väl etablerad samverkan mellan många starka aktörer inom privat näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. I vår region utvecklas Sveriges äldsta IT-bolag tillsammans med en stark start up-scen och våra medlemmars specialisering, omsättning och förädling tillhör de starkaste i landet och arbetsmarknaden är ständigt het. En förutsättning för att innovation, tillväxt och kompetens ska frodas och för att affärer ska bli fler.

Bron är en ideell förening som grundades 1988 och äger ett bolag, Bron Innovation AB, som driver verksamheten inom nätverket. Bron grundades ursprungligen för att bedriva den årligt återkommande IT-konferensen Sundsvall 42, som 2018 bytt namn till Good Tech Conference för att markera sin bredare inriktning inom digitalisering och för att nå en nationell målgrupp.

 

Läs mer om Brons styrelse >

 

En viktig del i vårt uppdrag är att initiera och stödja projekt som utvecklar det digitala samhället. Brons nätverk och medlemmar är grunden och förutsättningen för att bedriva vår övriga verksamhet. Brons huvudsakliga verksamhetsområden utgörs av:

Nätverk & Mötesplats

Vi arrangerar och driver digitala och fysiska mötesplatser tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi för att stimulera till nya affärer, nätverkande och kunskap. Vi lyfter, marknadsför och synliggör våra medlemmar på ett regionalt och nationellt plan och bidrar till att nya kontakter etableras och gränsöverskridande samarbeten initieras.

Kompetensförsörjning & Attraktivitet

Med en stark IT-region finns här alla möjligheter att leva ett bra liv. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att visa upp vad vår region har att erbjuda kompetenta människor som ser att de kan få en bra framtid här. Ökad mångfald, jämställdhet, hållbara företag och konkurrenskraft är orden som vägleder oss i det arbetet.

Innovation & Tillväxt

Tillsammans med våra medlemmar initierar och driver vi projekt som utvecklar, och bidrar till att, befintliga företag satsar och att nya etableringar uppstår. Vårt nätverk präglas av innovation, forskning och kunskap där vi arbetar för att visa hur digitalisering skapar värde för företag, organisationer och människors liv.

Vi som arbetar på Bron Innovation

Liza-Maria Norlin Projektledare 070-394 16 13 liza-maria.norlin[at]broninnovation.se
Reza Moossavi Projektledare 070-446 88 31 reza.moossavi[at]broninnovation.se
Ewa Mattsson Koordinator 060-17 04 00 ewa.mattsson[at]broninnovation.se
Lars Persson Skandevall VD 070-666 42 53 lars.skandevall[at]broninnovation.se
Linda Thuresson Ekonom 070-695 15 01 linda.thuresson[at]broninnovation.se
Therése Boija Projektledare 076-391 42 83 therese.boija[at]broninnovation.se
Sarah Olsson Olofsson Kommunikatör 076-169 03 39 sarah.olofsson[at]broninnovation.se
Reza Salim Projektledare 076-392 57 20 reza.salim[at]broninnovation.se

Kontakta oss