Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är en nyckelfaktor för framgångsrik företagsutveckling. Genom projektet digitalt industrilyft Medelpad ges små och medelstora industriföretag samt industrinära tjänsteföretag i Sundsvall, Timrå och Ånge möjlighet att stärka sin utveckling med stöd av digitalisering och digital teknik. Projektet erbjuder inspiration, analys och företagsanpassad coaching för ökad digitalisering baserad på de utvecklingsområden som företagen prioriterar.

Projektet genomförs med finansiering från Tillväxtverket och i samverkan med Sundsvall, Timrå och Ånge kommun samt Handelskammaren Mittsverige.

Projektledare
Reza Salim
076-392 57 20
reza.salim@broninnovation.se