Den digitala utvecklingen går snabbt och att de flesta företag digitaliserar sig råder det ingen tvekan om. Vilket inte är konstigt eftersom att det finns många fördelar med digitalisering och automatiserade processer. De förändrade förutsättningarna för företag gör att det ställs nya krav på digital teknik och kunskap samt att kundens förväntningar förändras. Det gör att många företag helt enkelt måste hänga med i förändringen för att behålla en stark position på marknaden.

 

En digital styrka i Medelpad

I Medelpad finns ett starkt industriellt näringsliv – men många företag saknar tillräcklig kompetens inom området för digitalisering. Där kommer projektet Digitalt industrilyft Medelpad in i bilden, som syftar till att ge små och medelstora industriföretag samt industrinära tjänsteföretag i Sundsvall, Timrå och Ånge kommun möjlighet att stärka sin utveckling med stöd av digital teknik.

Projektet är en unik chans för industrinära företag att bygga en starkare position på marknaden genom att digitaisera sig men ger även möjligheten att ta del av experthjälp, få tips/råd och ingå i ett starkt nätverk för digitalisering. Detta genom bland annat inspirationsträffar, analys av företaget och företagsanpassad skräddarsydd experthjälp efter företagets behov. Också tillgång till Handelskammaren Mittsveriges och Brons nätverk för digitalisering.

 


 

Nulägesanalys

Tillsammans med en digitaliseringscoach genomförs en grundläggande analys av företaget och er verksamhet.
Hur ser arbetet ut idag – och vilka utmaningar står ni inför?

 

 

Coaching

I nästa fas görs en grundlig bedömning av digitaliseringscoachen för att se vilken typ av coaching som bäst matchar, utifrån ert företags behov och önskade resultat. Givetvis i nära dialog med ert företag för att det ska bli bästa möjliga resultat.

 


Anpassade verktyg

När företagets behov analyserats och tagits ner till en konkret nivå t.ex. anpassade verktyg, finns möjlighet att hyra in expertkunskap (detta ingår i priset). Expertkunskaper med tillhörande aktiviteter genomförs på enskild företagsnivå, och tillsammans med företag, med liknande behov.

 


Förverkligande

Dags att förverkliga expertkunskaperna! Det är i denna fas som utvecklingsresan, med hjälp av de anpassade verktygen, tagit fart. Här finns möjlighet för företagen att själva, med stöd från digitaliseringscoachen, att arrangera aktiviteter som exempelvis föreläsningar och branschträffar.

 


 

Tillväxtverket har tagit fram filmer som visar på betydelsen av fördelarna av digitalisering och automatiserade processer.
Se dessa goda exempel nedan:

 

Att delta kostar 3.900:-. Priset är exklusive moms och gäller oavsett projektlängd.
Projektet genomförs med finansiering från Tillväxtverket och i samverkan med Sundsvall, Timrå och Ånge kommun samt Handelskammaren Mittsverige.


Kontakt och anmälan

Dr. Reza Salim,
Projektledare, Bron Innovation
076-392 57 20
reza.salim@broninnovation.se