Digitalt Industrilyft Medelpad

Med start i höst kommer vi att leda ett projekt med syfte att stödja den digitala utvecklingen i små- och medelstora industrier eller industrinära tjänsteföretag. De företag som deltar kommer erbjudas företagsanpassad coaching under 12-15 månader, med målet att de ska öka sin komptens och förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter och stärka sina företag.

Hör mer om projektet här.

Kontakta oss