Ett kvinnligt IT-nätverk som ska följa IT-studenter under hela studietiden. Guidance är en mötesplats för kvinnor, studenter som yrkesverksamma, där de kan nätverka och inspirera varandra.

Projektet genomförs med finansiering från EU och Region Västernorrland.


Kontakt
Therése Boija
Projektledare, Bron Innovation
therese.boija@broninnovation.se
076-391 42 83