Ett kvinnligt IT-nätverk som ska följa IT-studenter under hela studietiden. Guidance är en mötesplats för kvinnor, studenter som yrkesverksamma, där de kan nätverka och inspirera varandra.

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utveckingsfonden och Region Västernorrland.

Projektledare
Therése Boija
076-391 42 83
therese.boija@broninnovation.se