”En kraftsamling för digital förnyelse”

OM BRON

 

 

Vår drivkraft

Vår drivkraft är att tillvarata digitaliseringens möjligheter till utveckling. Vi vill bidra till långsiktig hållbar tillväxt och ett hållbart, jämställt och inkluderande samhälle. Genom att verka för tillväxt och innovation är vårt mål att skapa en utvecklande miljö i Västernorrland och Good Tech Region där människor vill leva, där företag satsar och där vi tillsammans arbetar för att stärka utvecklingen av ett digitalt samhälle.

Läs mer om Bron >

Vad vi gör

Vårt uppdrag är att initiera och stödja verksamheter som tillvaratar digitaliseringens möjligheter för utveckling, tillväxt och innovation på ett sätt som stärker vår region som digitalt kraftcentrum. Det gör vi genom olika projekt och aktiviteter inom vårt nätverk som är öppet för Brons alla medlemmar. Brons huvudsakliga verksamhetsområden utgörs av:

Nätverk & Mötesplats
Kompetensförsörjning & Attraktivitet
Innovation & Tillväxt

Tillsammans förnyar vi det digitala samhället

Över 80 medlemmar!

Vårt erbjudande

Bron erbjuder ett brett nätverk och en plattform för möten inom IT och digitalisering. Bron sammanför organisationer, företag och människor samt stödjer viktiga samarbeten med fokus på kompetensförsörjning, innovation och tillväxt. Med över 80 engagerade medlemmar och 5000 yrkesverksamma förnyar vi tillsammans det digitala samhället! Bli medlem och var med och forma Good Tech region!

Föreläsning med Gartner
Ta del av förmånliga medlemspriser och inbjudningar till olika aktiviteter och event.

Chans att synas!
Som medlem har du möjlighet att synas vid större arrangemang, exempelvis vår årliga konferens Good Tech Conference.

Vi som arbetar på Bron Innovation

Reza Moossavi Projektledare reza.moossavi@broninnovation.se
Christine Granholm Kommunikatör/grafisk form christine.granholm@broninnovation.se
Elin Boström Kommunikatör elin.bostrom@broninnovation.se
Linda Bergström Projektledare/affärsutvecklare linda.bergstrom@broninnovation.se
Ewa Mattsson Koordinator 060-17 04 00 ewa.mattsson@broninnovation.se
Lars Persson Skandevall VD 060-17 04 01 lars.skandevall@broninnovation.se

Kontakta oss