Genom att använda Internet of Things vill vi skapa ett samhälle som är mer tillgängligt för personer med funktionsvariation. 

Målet är att använda IoT för att generera information som kan göras tillgänglig för målgrupper som känner oro över att ge sig ut på aktiviteter, t ex på grund av att hissar inte fungerar eller att det är dåligt snöröjt. Utmaningen utgår från målet i Agenda 2030 om att göra städer, grönområden och offentliga platser inkluderande och tillgängliga.

Projektet genomförs av ett konsortium bestående av Bron Innovation, Sundsvalls kommun Mittuniversitetet, Pro & Pro, Masarin Consulting Group, Weevil, Icomit, Portal Plus, Permobil, Servanet och RISE. Projektet genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.


Projektledare

Lars Persson Skandevall, Bron Innovation
070 – 666 42 53
lars.skandevall@broninnovation.se

Mikael Augustsson, Pro & Pro
073 – 600 43 78
mikael.augustsson@proandpro.se